บัตรกำนัล

หากคุณกำลังมองหาของขวัญเพื่อการผ่อนคลายสำหรับคนพิเศษหรือรางวัลเพื่อสุขภาพสำหรับตัวคุณเอง ให้บัตรกำนัลสปาจากเทรเชอร์ สปา

ข้อตกลงและเงื่อนไข:

  • บัตรกำนัลสามารถใช้ได้กับบริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (รวมถึงโปรโมชั่น) ที่มีอยู่ในเว็บไซต์
  • หากยอดซื้อเกินมูลค่าของ บัตรกำนัล ยอดคงเหลือจะต้องชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือวิธีการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
  • บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด ขอเงินคืน หรือโอนยอดคงเหลือเป็นบัตรกำนัลใหม่ได้
  • บัตรกำนัลมีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่ออก
  • บัตรกำนัลจะไม่สามารถนำมาใช้หลังจากวันหมดอายุได้